De Corona Crisis

We gaan weer starten met de lezingen voor zover dat mogelijk is en volgen daarbij de landelijke richlijnen.