Archief

Het archief van de GKK berust in het Regionaal Archief Zutphen en is aldaar te raadplegen na overleg met het bestuur van de GKK. Het omvat de periode vanaf de oprichting in 1950 t/m 2018. De inventaris is benaderbaar via internet.

2019 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

LEZINGEN EN HUN INLEIDERS