De vereniging Gorsselse Kunstkring is opgericht op 4 juni 1950 bij de opening van een tentoonstelling in Hotel De Roskam te Gorssel door burgemeester J.O. Thate.

De statuten 1979 vermelden als doelstelling ‘het bevorderen van kunst in de ruimste zin des woords en het vormen van een cultureel centrum’.

De vroegste geschiedenis kenmerkte zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid van een beperkte groep leden op telkens wisselende locaties. Aanvankelijk waren het veelal exposities van ‘eigen’ schilders, later nadrukkelijk afgewisseld met kleinkunst en toneel aan huis in de directe omgeving van Gorssel. Het karakter van de vereniging startte in een zekere beslotenheid, in overeenstemming met de beperkte omvang van ledental en oppervlak van woonplaatsen; men kende elkaar en kon op elkaar rekenen.

De concept inventaris van het qua omvang zeer beperkte archief is opgezet door W.J.P. Coops, oud voorzitter van de vereniging, en bij overdracht aan het Regionaal Archief Zutphen aldaar nader uitgewerkt.

Archief

Lees meer over de historie van onze vereniging via de downloadlink.

Het papieren en digitale archief van de Gorsselse Kunstkring is geschonken aan het Regionaal Archief Zutphen voor het eerst in 2019. Aanvullingen zullen als regel niet frequenter dan eens in de tien jaar voorkomen.

Het archief is geheel openbaar.

Zilvervisjes

Hieronder vindt u serie artikelen, geschreven door onze oud voorzitter Wolter Coops, die zich zo heeft ingespannen om de geschiedenis van de GKK levend te houden. De betreffende 8 artikelen genaamd ‘Van nietjes tot zilvervisjes’.

Deel: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8.