Doel van de vereniging

Doel van de Gorsselse Kunstkring is het bevorderen van kunst in de ruimste zin van het woord door het houden van lezingen en voordrachten en het organiseren van excursies met betrekking tot kunst en kunsthistorie, architectuur, literatuur en muziek.

Het Bestuur

Wolter Coops

Voorzitter

06-20241315

Juliëtte Horn

Secretaris

06-14646794


Henk Nutbey

Penningmeester

06-12711227


Helga Smeenk

Organisatie lezingen

0575-493040


Heleen Assen

GKK-Café en excursies

06-41838579