Doel van de vereniging

Doel van de Gorsselse Kunstkring is het bevorderen van kunst in de ruimste zin van het woord door het houden van lezingen en voordrachten en het organiseren van excursies met betrekking tot kunst en kunsthistorie, architectuur, literatuur en muziek.

Het Bestuur

Flip Steller

Voorzitter

Linda Sanders

Secretaris

Henk Nutbey

Penningmeester

Esther de Kam

Organisatie lezingen

Ben Damhuis

GKK-Café en excursies

Ondersteuner van het bestuur: PR, communicatie en webmaster, Jacqueline van Velsen-van Burik