De Gorsselse Kunstkring

Doel van de Gorsselse Kunstkring is het bevorderen van kunst in de ruimste zin van het woord door het houden van lezingen en voordrachten en het organiseren van excursies met betrekking tot kunst en kunsthistorie, architectuur, literatuur en muziek.

Plaats van samenkomst:
Residentie de Roskam, de zaal achter Restaurant Loetje, Hoofdstraat 26 naast Museum MORE en in heGKKCafé de Hoek, Joppelaan 5.

De leden van het bestuur zijn v.l.n.r.: Wolter Coops, Helga Smeenk, Juliëtte Horn, Heleen Assen en Michael  Moormann.

 IMG 7992

 

Contactgegevens van het bestuur:

De heer W.J.P. Coops, voorzitter - tel. 0575-844442

Mevrouw J. Horn - Windhorst, secretaris - tel. 06 1464 6794

De heer H.M.Th. Moormann, penningmeester - tel. 0575-494678

Mevrouw H.A. Smeenk - de Visser, coörd. organisatie lezingen - tel. 0575-493040

Mevrouw H.E.J. Assen - Kleijn, coörd. overige activiteiten - tel. 0641 838 579

Secretariaat: Joppelaan 28, 7213 AC Gorssel
Tel. 06 1464 6794
E-mailadres: