Excursies (alleen voor leden)

Speciaal voor onze GKK leden organiseren we bijna 1 x per maand een excursie naar musea, tentoonstellingen en interessante gebouwen + rondleiding in de regio en daarbuiten. We gaan naar plekken waar je mogelijk nooit eerder bent geweest en zal worden verrast en geïnspireerd. Een deskundige rondleider neemt je mee in hetgeen te bezichtigen is, en begeleidt de groepen van 10-20 leden. Deze excursies worden omlijst met koffie en lekkers en een lunch waar men wel of niet gebruik van kan maken. Reizen met het openbaar vervoer is gebruikelijk.

Onze leden worden door de GKK door middel van de maandelijkse Berichten van het bestuur geïnformeerd over de excursies en data. Introducés kunnen alleen mee als er plaatsen over zijn. Deze excursies worden kostendekkend door de deelnemende leden betaald.

Word ook lid van de GKK.

Kröller Müller Museum
Kröller Müller Museum Nationaal Park De Hoge Veluwe  Alleen voor leden


Op donderdag, 27 oktober 2022 organiseert de werkgroep Excursies van de GKK een bezoek aan het Kröller Müller Museum, gericht op het thema Futurisme onder leiding van kunsthistoricus Monique Hafkamp. Aansluitend op dit bezoek verzorgt Monique op 17 november ook een lezing voor de GKK over Futurisme (zie het GKK-programmaboekje).


De stroming Futurisme heeft een korte, maar hevige bloeitijd gehad aan het begin van de twintigste eeuw. De naam is afgeleid van het Italiaanse woord ‘Il Futuro’, dat de Toekomst betekent. Meer dan een stroming in de beeldende kunst is het Futurisme een levenshouding, die is gericht op de snelheid en dynamiek van de moderne tijd. Dit streven naar een ‘opera d’arte totale’, een soort ‘totaalkunst’ die het hele leven omspant, is van grote invloed geweest. Met bijna twintig werken is het Kröller Müller een van de weinige musea die het futurisme als integraal onderdeel van de kunstgeschiedenis kan laten zien.