Lid worden

De Gorsselse Kunstkring is een Vereniging met bijna 300 leden uit Gorssel en wijde omgeving. Voor elke lezing ontvangen de leden een uitnodiging die bij voorkeur wordt verzonden per e-mail. In de linkerkolom vindt u de actuele informatie over lezingen en bijeenkomsten.

CONTRIBUTIE:
De contributie bedraagt € 32,50 p.p. en € 55,00 per echtpaar..

De contributie wordt elk jaar voor 1 oktober voldaan op bankrekening nummer
NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. de Penningmeester Gorsselse Kunstkring
Bij niet tijdige betaling wordt de contributie verhoogd met € 5,-.

Belangstellende niet-leden zijn altijd welkom en betalen € 10,- per avond. Ook op de café--bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand bent u als niet-lid van harte welkom (vrije gift).

LIDMAATSCHAP: Als u lid wilt worden stuurt u een berichtje met daarin uw naam-, email, telefoon- en adresgegevens aan de secretaris mw. Juliëtte Horn,

Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap is het hele jaar mogelijk.

INFORMATIE: mw. Juliëtte Horn, Joppelaan 28, 7213 AC Gorssel, tel. 06-1464 6794  

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.  De Privacy Policy die de GKK hanteert kunt hier vinden: Privacyverklaring GKK.