Lid worden

De Gorsselse Kunstkring is een Vereniging met bijna 300 leden uit Gorssel en wijde omgeving.

LIDMAATSCHAP
Wilt u lid worden? Neem dan contact op met de secretaris.

Hier vindt u het digitale inschrijfformulier

Ook kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en per post toezenden aan onderstaand adres.

Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap is het hele jaar mogelijk bij de secretaris.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden.
De Privacy Policy die de GKK hanteert kunt hier vinden: Privacyverklaring GKK.

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 32,50 p.p. en € 55,00 per echtpaar.

De contributie wordt elk jaar voor 1 oktober voldaan op bankrekening nummer
NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. de Penningmeester Gorsselse Kunstkring
Bij niet tijdige betaling wordt de contributie verhoogd met € 5,-.

Belangstellende niet-leden zijn welkom en betalen € 10,- per avond.

Voor elke lezing ontvangen de leden een uitnodiging die bij voorkeur wordt verzonden per e-mail.

INFORMATIE

Secretariaat:
Mw. Juliëtte Horn, Joppelaan 28, 7213 AC Gorssel, tel. 06 1464 6794