maandag 25 januari 2021

Joop van Velzen, muziekhistoricusKlassieke muziek voor Vincent van Gogh: klankkleur en haar betekenis voor de schilder

In zijn brieven beschrijft de schilder talrijke indrukken van en door de muziek van componisten als Beethoven, Berlioz en Wagner. Voor de muziek van laatstgenoemde had Vincent van Gogh een speciale, grote belangstelling. Hoewel we in zijn oeuvre van schilderijen slechts een beperkt aantal werken tegenkomen met een directe link met muziek, toch blijkt dat klankkleur en emoties door of vanuit muziek een belangrijke rol spelen in hoe de schilder dat vanaf het palet weergeeft. Deze presentatie gaat nader in op verbindingen tussen enerzijds muzikale indrukken die voor Vincent van Gogh 'waarneembaar' geweest moeten zijn geweest en anderzijds de wijze waarop de schilder deze dan in kleur en energie laat 'vibreren' op zijn doeken.