Aanmelden als lid van onze GKK

Lidmaatschap

U kunt op ieder moment in het jaar lid worden. De contributie bedraagt € 32,50 p.p. en € 55,00 per (echt)paar.

De contributie dient te worden voldaan op bankrekening nummer NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. de Gorsselse Kunstkring.

U ontvangt ons jaarprogrammaboekje digitaal alsmede een papieren versie per post. Maandelijks ontvangt u de Berichten van het GKK-bestuur met daarin mededelingen en activiteiten.

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We noteren alleen uw naam, contact- en bankgegevens voor onze eigen administratie. We plaatsen geen foto's van bijeenkomsten op de site.