Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 32,50 p.p. en € 55,00 per (echt)paar.

De contributie wordt elk jaar voor 1 oktober voldaan op bankrekening nummer NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. de Gorsselse Kunstkring.

Als u lid wilt worden stuurt u een berichtje met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en email aan de secretaris Juliëtte Horn, secretarisgkk@gmail.com

Belangstellende niet-leden zijn welkom bij de lezingen en betalen € 10,- per lezing. Ook op de GKK-Café bijeenkomsten op de eerste dinsdag van de maand bent u als niet-lid van harte welkom (vrije gift).

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We noteren alleen uw naam, contact- en bankgegevens voor onze eigen administratie. We plaatsen geen foto's van bijeenkomsten op de site.