Aanmelden als lid van onze GKK

Lidmaatschap en Contributie

De contributie bedraagt € 32,50 per persoon en € 55,00 per paar per seizoen (1 juli - 30 juni). U ontvangt daarvoor een factuur.

Aanmelden voor het lidmaatschap is het gehele jaar mogelijk. Aanmeldingen in de loop van het seizoen worden pro rata gefactureerd. U ontvangt ons jaarprogrammaboekje per post. Opzeggen vóór 1 juli.

Voor elke lezing ontvangen leden de maandelijkse bestuursberichten per mail, vol cultureel nieuws en uitnodigingen voor een scala aan activiteiten van onze vereniging.

Niet-leden zijn van harte welkom bij onze lezingen, tenzij anders vermeld in de media. Niet-leden betalen € 10,00 per lezing. Jongeren onder 18 jaar gratis toegang.

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We noteren alleen uw naam, contact- en bankgegevens voor onze eigen administratie. We plaatsen geen foto's van bijeenkomsten op de site.