Aanmelden als lid van onze GKK

Lidmaatschap en Contributie

De contributie bedraagt € 32,50 per persoon en € 55,00 per paar per seizoen (1 juli - 30 juni). De factuur ontvang je na aanmelding digitaal.

Aanmelden voor het lidmaatschap is het gehele jaar mogelijk. Aanmeldingen in de loop van het seizoen worden pro rata gefactureerd. Je ontvangt ons programmaboekje per post. Opzegging kan tot uiterlijk 1 juli.

Wij organiseren zes lezingen per seizoen. Voor elke lezing ontvangen leden de maandelijkse bestuursberichten per mail, vol cultureel nieuws en uitnodigingen voor een scala aan activiteiten van onze vereniging.

Niet-leden zijn van harte welkom bij onze lezingen, tenzij anders vermeld in de media. Niet-leden betalen € 10,00 per lezing. Jongeren onder 18 jaar gratis toegang.

Onze excursies zijn alleen voor leden. Informatie en data worden bekend gemaakt aan de leden d.m.v. de maandelijkse Berichten van het bestuur. Kosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Daarnaast zijn maandelijks ook niet-leden van harte welkom in het GKK-Café. Hiervoor geldt een vrije gift.

Geïnspireerd? Wordt dan lid van onze vereniging.

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We noteren alleen uw naam, contact- en bankgegevens voor onze eigen administratie. We plaatsen geen foto's van bijeenkomsten op de site.