Lidmaatschap

Als u lid wilt worden stuurt u een berichtje met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en email aan de secretaris Juliëtte Horn, secretarisgkk@gmail.com

U kunt op elk moment in het jaar lid worden.

De contributie bedraagt € 32,50 p.p. en € 55,00 per (echt)paar.

De contributie dient te worden voldaan op bankrekening nummer NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. de Gorsselse Kunstkring.

U ontvangt ons jaarprogrammaboekje digitaal alsmede een papieren versie per post. Maandelijks ontvangt u de Berichten van het GKK-bestuur met daarin mededelingen en activiteiten.

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We noteren alleen uw naam, contact- en bankgegevens voor onze eigen administratie. We plaatsen geen foto's van bijeenkomsten op de site.